Lydinge Säteri

Hitta hit

Från Uppsala: Följ väg 288 mot Östhammar. Efter lite drygt 20 km vid blå skylt “Lydinge 4”, sväng höger. Följ vägen, i Y-korsning håll vänster, fram till gården. Gårdscentrum ligger på höger sida om vägen. Från Stockholm Alternativ 1: E4 mot Uppsala, kör sedan väg 288 mot Östhammar. Efter lite drygt 20 km vid blå skylt “Lydinge 4”,sväng höger. Följ vägen, i Y-korsning håll vänster, fram till gården. Gårdscentrum ligger på höger sida om vägen. Alternativ 2: E4 mot Uppsala. Sväng vid Arlandaavfarten och följ hela tiden väg 273 mot Almunge/ Alunda förbi flygplatsen. Cirka 2 km efter flygplatsen ta vänster i T-korsning. Framme i Almunge tar man till vänster i T-korsningen vid skolan och följer den vägen en liten bit förbi kyrkan på vänster hand. Obs att väg 273 strax efter skolan tar av från den större vägen mot Uppsala och går rakt fram och inte till vänster. Efter c:a 10 minuters färd ny T-korsning, där tar man till vänster på vägen Uppsala-Hallstavik, och två km senare avtagsväg höger, hela tiden följande 273-skyltarna. 200 m efter avtag från Hallstaviksvägen blå skylt “Lydinge 5” vänster.

2 thoughts on “Hitta hit”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top