Stallregler

Lyinge säteri erbjuder ett hästnära boende i delvist kollektiv form. Detta innebär att du själv i grunden ansvarar för vård och tillsyn av din häst. Under veckorna hjälper vi dock till så att din häst kommer ut resp in ifrån rasthagen, får ett yttertäcke av/på per dag samt lunch. Om du vill ha hjälp med din häst är de viktigt att du ser till att din häst är hanterbar från marken, har korrekt och hel utrustning samt broddar när marken fryser till så varken hästen eller vi som jobbar riskerar att skadas.

När våren är här erbjuder vi stora bra beteshagar längst allén. Om du vill ha din häst i dem under vardagarna släpper vi ut men du får själv ansvara för att din häst kommer in på eftermiddagen/kvällen.Under våta perioder (vår/höst/blötvinter) kommer hästarna endast kunna vara i våra rasthagar. Detta för att skydda våra beteshagarna som är typiska för Uppland dvs leriga jord (därav paddex vid grindarna i rasthagarna) från att bli sönder trampade. Naturligtvis kan vi då markerna fryser och snön ligger kvar använda sommarhagarna.De hästar som går i sommarhagarna vintertid erbjuds ej ut- eller insläpp och dessa hagar måste precis som rasthagarna mockas regelbundet pga mask o dyl. då det inte är säkert att det är samma hästar som kommer gå där under sommaren. Mockning av den hage du nyttjar ansvarar du själv för och det gå smidigt med hjälp av vår 4-hjuling och en listig “dammsugare” på hjul. För att underlätta vardagen för dig och för att verkligen försäkra oss om att våra hästar får bra levnadsförhållande har vi installerat automatik för såväl hö som kraftfoder. Du fyller själv på dessa och på så sätt vet du dessutom att din häst får exakt rätt fodergiv.

Lydinge Säteri är allas vårt hem och självfallet hjälps vi åt att hålla gården snygg och fin dvs du mockar efter dig även på vägarna runt gården och säger till om något är trasigt och behöver fixas.

Vid förändring av foderpriser, strö och elpriser kan hyran komma att justeras per september varje år (normalt den tidpunkt årets skörd har prissatts). Under hyrestiden justeras hyran med förändringar i Statistiska Centralbyråns konsumentprisindex för oktober månad. Hyresändring sker alltid fr o m 1 januari efter det att oktoberindex föranlett hyreshöjning. Första eventuella tillägget ska utgå 1 januari. Indextillägget jämställs med hyran.

Vi är många som har våra hästar här på Lydinge därför kan vi lösa vi många av våra problem tillsammans. Vi har bl.a  ett schema för lunchfodring, in och utsläpp i hagarna under helgerna.  Schemat upprättar vi tillsammans.

Deltagande på våra fixardagar 2 ggr per år är obligatoriskt och då vi städar och lagar vi såväl inne som ute på våra gemensamma ytor.

Skulle du vilja ha din häst här går det bra i mån av plats.