Lydinge Säteri

Boende

Arealmätn 1813 gårdenEftersom vi satsat så mycket på att få en perfekt miljö för hästvänner här på Lydinge vänder vi oss, när det gäller permanentboende, i första hand till er som vill hyra bostad i kombination med stallplats.

Vi kan erbjuda lägenheter i ”Långa längan” och ”villa boende” i våra flyglar, Solstugan samt Grindstugan. Standarden här på Lydinge är modern men relativt enkel.

Vi hyr också ut enbart stallplats i den mån det finns ledigt!

Vill ni besöka oss tillfälligt erbjuder vi Bed & Breakfast i vår Östra flygel. Här är sängarna sköna och miljön fantastisk.

Lite kuriosa om våra bostäder;

Om ”Långa Längan” vet vi att från början bodde även gårdens inspektor här men med tiden kom den enbart bebos av gårdens statare.

Statarsystemet tog sin form i mitten av 1700-talet och avskaffades först 1945. Det uppstod i Södermanland och Mälardalen, mycket talar för att ”Långa Längan” tillhör de äldsta statarlängorna i landet.

Statarna var kontraktsanställda på i regel ett år i taget och bodde på godsen i speciella statarbostäder. Statarna var gifta och anställdes familjevis, dvs hustrun förväntades också att arbeta. Lönen betalades till största delen i natura, dvs i en överenskommen stat. Att vara statare innebar kort sagt att ha tagit \”stat\”, därav ordet statare. De hade rätt att sätta en tunna potatis (100 Kg) per år på godsets jord. I övrigt ingick i lönen ved, spannmål och mjölk samt bostad. I statlönen ingick alltid bostad. Denna bestod vanligen av ett rum och kök. Endast i undantagsfall förekom lägenheter med två rum och kök. Till bostaden skulle höra utrymmen för förvaring av potatis, spannmål och matvaror. Vidare skulle finnas vedbod, avträde, tillgång till tvättstuga samt svin- eller hönshus. Här på Lydinge finns fortfarande 8 stycken av varje facilitet kvar men i hyran erbjuder vi istället stallplats…

Den ”Östra flygeln” innehöll det ursprungliga köket, här lagades maten under öppen eld och den stora spisen finns fortfarande kvar. Att köket låg i en egen byggnad anses vara dels på grund av brandfaran men också för att herrskapet skulle kunna distansera sig från det övriga hushållet.

“Solstugan” har sannolikt fått sitt namn efter det lusthus som låg här enligt en kartan över Engelska parken från 1813.

1 thought on “Boende”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top