Flyglar

flygel
De gamla flyglarna från 1735   ligger uppe vid Stora huset och är 142 m fördelat på 4 rok. Den som bor i en flygel disponerar husets baksida.
Västra flygeln är uthyrd och Östra flygeln hyrs utför korttidsboende, mer information om detta hittar du under “Korttidsboende”